Skat


Satser og beløbsgrænser

 Skat År 2020 År 2021
 Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct.
8 pct.
 Personfradrag (fyldt 18 år) 46.500 kr.
46.700 kr.
 Personfradrag (under 18 år) 36.100 kr.
36.900 kr.
 Bundskat 12,14 pct.
12,09 pct.
 Topskat 15 pct.
15 pct.
 Bundgrænse for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket) 531.000 kr.
544.800 kr.
 Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag  45.800 kr.
46.800 kr.
 Skatteloft, personlig indkomst 52,06 pct.
52,06 pct.
 Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst 42 pct.
42 pct.
 Grænse for indregning af restskat 21.000 kr.
21.400 kr.
 Aktieindkomst (progressionsgrænse) 55.300 kr.
55.500 kr.
 Aktieindkomst (skattesatser):

 - under progressionsgrænse 27 pct.
27 pct.
 - over progressionsgrænse 42 pct.
42 pct.
 Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 kr.
8.000 kr.
 Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.300 kr.
6.500 kr.
 Grøn check (pensionister) 875 kr.
875 kr.
 Grøn check (andre over 18 år) 525 kr.
525 kr.
 Maks. jobfradrag  2.600 kr.
2.600 kr.
 Jobfradrag  4,50 pct.
4,50 pct.
 Maks. fradrag for fagligt kontingent 6.000 kr.
6.000 kr.
 Maks. beskæftigelsesfradrag 39.400 kr.
40.600 kr.
 Beskæftigelsesfradrag
10,50 pct.
10,60 pct.
 Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere  22.900 kr.
23.400 kr.
 Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere  6,25 pct.
6,25 pct.
 Maks. fradrag for gaver til velgørende foreninger (§ 8A) 16.600 kr.
17.000 kr.
 Håndværkerfradrag, håndværksydelser
12.500 kr.
25.000 kr.
 Håndværkerfradrag, serviceydelser
6.200 kr.
25.000 kr.

Kilde: skat.dk
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30